• Ara et trobes a
 • /
 • Inici
 • /
 • Política de devolucions

Política de devolucions

JOGUIBA treballa amb importants i contrastades marques amb l'objectiu d'oferir la màxima qualitat en els nostres productes.
JOGUIBA recomana sempre seleccionar els productes d'acord amb l'edat i el nivell de joc del nen, nena, adolescent o adult que va destinat l'article.
En cas de dubte, consultar sense cap compromís amb JOGUIBA on li indicarem les opcions que s'adeqüin millor a les seves característiques.
Per tal d'ajudar en aquesta tasca, tots els nostres productes indiquen l'edat recomanada.
El Certificat de Garantia dels productes, garanteix la qualitat del producte en els termes legalment establerts. Aquesta garantia afecta únicament a un defecte en origen de fabricació, generat directament pel fabricant del producte.
No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal.lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.
Per fer ús de la garantia és imprescindible la presentació del certificat de garantia juntament amb el justificant de compra, l'embalatge i la resta de contingut del producte en bones condicions. Només en aquest cas, JOGUIBA indicarà al client com contactar amb el fabricant per fer ús de la garantia.

DRET DE DESISTIMENT

Té vostè dret a desistir del present en un termini de (14) catorze dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.
Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar FARRES INTEX SL, Carretera de Vic 239, 08243, Manresa-Barcelona, 938 73 50 26, info@joguiba.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.


CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses adicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard (14) catorze dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. Es procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

JOGUIBA li ofereix (2) dues opcions de devolució:

. Si VOSTÈ gestiona i contracta la seva pròpia devolució: en aquest cas haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns JOGUIBA li abonarà els pagaments rebuts de vostè.
Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns en el nostre magatzem situat en Carretera de Vic 239, 08243 Manresa (Barcelona, Espanya), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de (14) catorze dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

. Si JOGUIBA gestiona i contracta el servei de devolució: en aquest cas el client s'haurà de fer càrrec dels costos de la gestió de la devolució que estan estimats en 4,99 Eur (inclou gestió de la recollida i el transport fins a les instal·lacions de JOGUIBA). JOGUIBA li abonarà els pagaments rebuts de vostè (no incloent les despeses de devolució).


MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT:

 • A l'atenció del Departament d'Atenció al client
 • Per la present li comunico / comuniquem que desisteixo de la meva / desistim del nostre contracte de venda del següent bé (nom del producte)
 • Comanda el / rebut el (data de la comanda)
 • Número de comanda
 • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Data

PRODUCTES EXCLOSOS DEL DRET DE DESESTIMENT

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 • El subministrament de béns o la prestació de serveis l'preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 • El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • El subministrament de begudes alcohòliques el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.
 • El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.
 • El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció.

RECEPCIÓ DE COMANDA ERRONIA

Contactar amb JOGUIBA via telèfon o correu (info@joguiba.com) amb un termini màxim de catorze (14) dies hàbils des de la data de recepció de l'article.
JOGUIBA confirmarà internament si la comanda és errònia i informarà el client com procedir al reenviament a les instal.lacions de JOGUIBA. Les despeses d'enviament aniran a càrrec de JOGUIBA. No s'acceptarà cap enviament no autoritzat prèviament per JOGUIBA.
Un cop retornat l'article i la comprovació que la caixa exterior i interior i l'article estan en perfectes condicions i sense ús, es procedirà a reposar la comanda correcte amb la màxima urgència.

ARTICLE DEFECTUÓS

Contactar amb JOGUIBA via telèfon en un termini màxim de catorze (14) dies hàbils després de la data de recepció de l'article. En els casos especials de compres realitzades entre el període d'1 de Novembre a 6 de Gener, el termini màxim és fins el 15 de Gener.
Segons la problemàtica i característiques de la devolució, JOGUIBA oferirà al client les millors condicions possibles per resoldre aquesta incidència amb el mínim termini possible. En cas de retorn del producte, JOGUIBA informarà al client com procedir al reenviament a les instal·lacions de JOGUIBA. No s'acceptarà cap enviament no autoritzat prèviament per JOGUIBA. Un cop retornat l'article i la comprovació que la caixa exterior i interior i l'article estan en perfectes condicions i sense ús, es procedirà a reposar els productes afectats amb la màxima urgència o en cas contrari es procedirà tal com:

. En cas que l'import a retornar sigui inferior a 20 Eur, el client rebrà el reemborsament de l'import de la seva compra exceptuant els costos de transport.

. En cas que l'import a retornar sigui superior als 20 Eur, el client rebrà un val de compra pel valor de l'import i no caducable, que podrà fer efectiu a les botigues JOGUIBA.

. En el cas que el client tingui constància que components del producte són els que faltaven o defectuosos, JOGUIBA es reserva el dret d'enviar aquests components sense cap càrrec i amb la màxima urgència al client.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Tot i així, pots canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Més informació.