Joguines Joguiba

Política de devolucions

JOGUIBA treballa amb importants i contrastades marques amb l'objectiu d'oferir la màxima qualitat en els nostres productes.
JOGUIBA recomana sempre seleccionar els productes d'acord amb l'edat i el nivell de joc del nen, nena, adolescent o adult que va destinat l'article.
En cas de dubte, consultar sense cap compromís amb JOGUIBA on li indicarem les opcions que s'adeqüin millor a les seves característiques.
Per tal d'ajudar en aquesta tasca, tots els nostres productes indiquen l'edat recomanada.
El Certificat de Garantia dels productes, garanteix la qualitat del producte en els termes legalment establerts. Aquesta garantia afecta únicament a un defecte en origen de fabricació, generat directament pel fabricant del producte.
No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal.lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.
Per fer ús de la garantia és imprescindible la presentació del certificat de garantia juntament amb el justificant de compra, l'embalatge i la resta de contingut del producte en bones condicions. Només en aquest cas, JOGUIBA indicarà al client com contactar amb el fabricant per fer ús de la garantia.

Altres possibles casos on pot implicar un dret de devolució a JOGUIBA són els següents. Indiquem breument els passos a realitzar en aquests casos:

DRET DE REVOCACIÓ

Contactar amb JOGUIBA via telèfon o correu (info@joguiba.com) amb un termini màxim de set (7) dies hàbils des de la data de recepció de l'article per rebre autorització per a la devolució.
Sota responsabilitat del client i fent-se càrrec del cost de transport, el client haurà de tornar els articles a JOGUIBA amb la caixa exterior i interior i l'article en perfectes condicions i sense ús.
Un cop rebuda la devolució i en cas que es compleixin els requisits anteriors es procedirà a:

. En cas que l’import a retornar sigui inferior a 20 Eur, el client rebrà el reemborsament de l’import de la seva compra exceptuant els costos de transport.

. En cas que l’import a retornar sigui superior als 20 Eur, el client rebrà un val de compra per valor de l’import i no caducable, que podrà fer efectiu a les botigues JOGUIBA.

RECEPCIÓ DE COMANDA ERRONIA

Contactar amb JOGUIBA via telèfon o correu (info@joguiba.com) amb un termini màxim de set (7) dies hàbils des de la data de recepció de l'article.
JOGUIBA confirmarà internament si la comanda és errònia i informarà el client com procedir al reenviament a les instal.lacions de JOGUIBA. Les despeses d'enviament aniran a càrrec de JOGUIBA. No s'acceptarà cap enviament no autoritzat prèviament per JOGUIBA.
Un cop retornat l'article i la comprovació que la caixa exterior i interior i l'article estan en perfectes condicions i sense ús, es procedirà a reposar la comanda correcte amb la màxima urgència.

ARTICLE DEFECTUÓS

Contactar amb JOGUIBA únicament via telèfon amb un termini màxim de set (7) dies hàbils després de la data de recepció de l'article. En els casos especials de compres realitzades entre el període d'1 de Novembre a 6 de gener, el termini màxim és fins el 15 de gener.
Segons la problemàtica i les característiques de la devolució, JOGUIBA oferirà al client les millors condicions possibles per resoldre la incidència amb el mínim termini possible. En cas de retorn del producte, JOGUIBA informarà el client com procedir al reenviament a les instal.lacions de JOGUIBA. No s'acceptarà cap enviament no autoritzat prèviament per JOGUIBA. Un cop retornat l'article i la comprovació que la caixa exterior i interior i l'article estan en perfectes condicions, es procedirà a reposar els productes afectats amb la màxima urgència o en cas contrari es procedirà a:

. En cas que l’import a retornar sigui inferior a 20 Eur, el client rebrà el reemborsament de l’import de la seva compra exceptuant els costos de transport.

. En cas que l’import a retornar sigui superior als 20 Eur, el client rebrà un val de compra per valor de l’import i no caducable, que podrà fer efectiu a les botigues JOGUIBA.

. En el cas que el client tingui constància quins components del producte són els que falten o són defectuosos, JOGUIBA es reserva el dret d'enviar aquests components de manera gratuïta i amb la màxima urgència al client.

OBSERVACIONS GENERALS

En el cas de TV, videojocs, càmeres digitals, articles de so, MP3, ordinadors portàtils, càmeres de vídeo, DVD portàtils i karaokes no s'admetrà la devolució sense els precintes de l'embalatge original i l'embalatge en perfecte estat.

Aquest lloc utilitza cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Pots llegir més sobre l'ús de cookies a la nostra política de cookies.